======================================================== -->

Hakkımızda

Mükemmellik Yolculuğu

EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşumuzda bir yönetim felsefesi olarak benimsenmektedir.

Kuruluşumuzun büyüme yolculuğunun ivme kazandığı yıllarda Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir yaşam biçimi olarak hayata geçebilmesi için mevcut değerlerimiz kurum kültürü anketi ile belirlenmiştir. Her yıl yapılan özdeğerlendirme ile kuvvetli yönlerimiz ve iyileştirmeye açık alanlarımız belirlenmekte, iyileştirmeye açık alanlarımızla ilgili faaliyet planları oluşturularak süreç performanslarının sürekli iyileşmesi sağlanmaktadır.

 •  Toplam Kalite Yönetimi kapsamındaki çalışmalarımızı daha sistematik ve paylaşımcı bir ortam içerisinde gerçekleştirerek daha mükemmel sonuçlara ulaşmak hedeflenmiştir.
 • Kuruluşumuz, sürekli koruduğu ve geliştirdiği ürün kalitesi ile birlikte EFQM Mükemmellik Modelini uygulamaktadır.

Süreçler arası etkileşimi daha etkin yönetebilmek için dijital teknolojilerdeki gelişmelerin getirdiği avantajlardan da yararlanarak veri tabanları oluşturulmuş, yüksek hızda ve güvenli bilgi akışı sağlanmıştır.

Yönetim Sistemleri Politikamız

Çelsan Elektik olarak,

konfor, güvenlik ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi kalite odaklı montaj çözümlerini tüm paydaşların memnuniyetini gözeterek tasarlar, üretir ve müşterilerimize sunarız.

Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya hedefi doğrultusunda kuruluşumuzun şartlarına, standartlara, yasalara ve uygulanabilir şartlara uygun olarak hareket ederiz.

 •  Yönetim sistemleri kapsamında risk ve fırsat değerlendirmesi yaparak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için çalışan ve çalışan temsilcilerinin görüşleri ile danışma ve katılımını sağlayarak gerekli önlemleri alırız.
 •  Müşteri odaklı yaklaşımı ile müşteri memnuniyetini sağlamak için çaba gösteririz.
 •  Müşteri şikayetlerini değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı taahhüt ederiz.
 •  Çalışanların iş ile ilgili yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlarız.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Çelsan Elektrik

Bilgi Güvenliği Politikası (Politika), faaliyetlerimiz yerine getirilirken kullanılan tüm bilgi varlığı ve süreçlerin güvenliğini, bütünlük, erişilebilirlik ve gizlilik ilkeleri ışığında sağlamak, ayrıca Bilgi Sistemleri ile ilgili fiziksel ve çevresel güvenliğin korunması için gerekli önlemleri almak amacıyla oluşturulmuştur.

 •  Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Bilgi Güvenliğine yönelik amaçlar ve hedeflerimizi belirleriz.
 •  Bilgi yönetimi konusunda sürekli yeni teknolojileri araştırır, uygun teknolojik çözümleri kuruluşumuza uyarlarız.
 •  Bilgi varlıkları üzerindeki riskleri değerlendirir ve yönetiriz.
 •  Kuruluşumuzu bilgi güvenliği ile ilgili her türlü dış ve iç tehditlere karşı koruruz.
 •  Kuruluşumuzda, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgilerin güvenliğini sağlarız.
 •  Kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üretir ve sunarız.
 •  Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlayarak kararlarımızda gerçeklere dayalı güvenilir bilgileri esas alırız.
 •  Kullanıcıların güncel bilgiye güvenli bir şekilde erişimini sağlarız.
 •  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kontrol eder, izler, ölçer ve sürekli iyileşmesini sağlarız.
 •  Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için tüm çalışanları bilgilendirir, eğitimlerle destekleriz.

Bilgi Güvenliği Politikası tüm Şirket çalışanlarına ve paydaşlarına duyurulur. Tüm çalışanlarımız Bilgi Güvenliği Politikası, ilgili prosedürler ve prensiplerle uyumlu olarak hareket etmekle, gerekli farkındalık eğitimlerini almakla, Bilgi Güvenliğine aykırı bir durum ile karşılaşıldığında konuyu Bilgi Güvenliği Yöneticisine aktarmakla yükümlüdür.

Müşteri Şikayet Yönetim Politikamız

Çelsan Elektik olarak,

Müşteri Memnuniyetini sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak görürüz.

 •  Müşteri Şikayetlerini, müşteri odaklılık, gizlilik, şeffaflık prensiplerini ve yasal gereklilikleri göz önünde bulundurarak ele alır ve yönetiriz.
 •  Müşteri Şikayetlerini müşteri memnuniyetine dönüştürme amacıyla etkili bir "Müşteri Şikayet Yönetimi Süreci" uygular ve bu süreci geliştirmek için gerekli kaynakları ayırarak sürekli iyileştirmeyi destekleriz.

Portfolyo

 • Hepsi
 • Tesisimiz

Yerleşkemiz

Yerleşkemiz

Referanslar