======================================================== -->

EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşumuzda bir yönetim felsefesi olarak benimsenmektedir.

Kuruluşumuzun büyüme yolculuğunun ivme kazandığı yıllarda Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir yaşam biçimi olarak hayata geçebilmesi için mevcut değerlerimiz kurum kültürü anketi ile belirlenmiştir. Her yıl yapılan özdeğerlendirme ile kuvvetli yönlerimiz ve iyileştirmeye açık alanlarımız belirlenmekte, iyileştirmeye açık alanlarımızla ilgili faaliyet planları oluşturularak süreç performanslarının sürekli iyileşmesi sağlanmaktadır.

  •  Toplam Kalite Yönetimi kapsamındaki çalışmalarımızı daha sistematik ve paylaşımcı bir ortam içerisinde gerçekleştirerek daha mükemmel sonuçlara ulaşmak hedeflenmiştir.
  • Kuruluşumuz, sürekli koruduğu ve geliştirdiği ürün kalitesi ile birlikte EFQM Mükemmellik Modelini uygulamaktadır.

Süreçler arası etkileşimi daha etkin yönetebilmek için dijital teknolojilerdeki gelişmelerin getirdiği avantajlardan da yararlanarak veri tabanları oluşturulmuş, yüksek hızda ve güvenli bilgi akışı sağlanmıştır.

Mükemmellik Yolculuğu