======================================================== -->

Çelsan Elektrik

Bilgi Güvenliği Politikası (Politika), faaliyetlerimiz yerine getirilirken kullanılan tüm bilgi varlığı ve süreçlerin güvenliğini, bütünlük, erişilebilirlik ve gizlilik ilkeleri ışığında sağlamak, ayrıca Bilgi Sistemleri ile ilgili fiziksel ve çevresel güvenliğin korunması için gerekli önlemleri almak amacıyla oluşturulmuştur.

  •  Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Bilgi Güvenliğine yönelik amaçlar ve hedeflerimizi belirleriz.
  •  Bilgi yönetimi konusunda sürekli yeni teknolojileri araştırır, uygun teknolojik çözümleri kuruluşumuza uyarlarız.
  •  Bilgi varlıkları üzerindeki riskleri değerlendirir ve yönetiriz.
  •  Kuruluşumuzu bilgi güvenliği ile ilgili her türlü dış ve iç tehditlere karşı koruruz.
  •  Kuruluşumuzda, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgilerin güvenliğini sağlarız.
  •  Kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üretir ve sunarız.
  •  Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlayarak kararlarımızda gerçeklere dayalı güvenilir bilgileri esas alırız.
  •  Kullanıcıların güncel bilgiye güvenli bir şekilde erişimini sağlarız.
  •  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kontrol eder, izler, ölçer ve sürekli iyileşmesini sağlarız.
  •  Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için tüm çalışanları bilgilendirir, eğitimlerle destekleriz.

Bilgi Güvenliği Politikası tüm Şirket çalışanlarına ve paydaşlarına duyurulur. Tüm çalışanlarımız Bilgi Güvenliği Politikası, ilgili prosedürler ve prensiplerle uyumlu olarak hareket etmekle, gerekli farkındalık eğitimlerini almakla, Bilgi Güvenliğine aykırı bir durum ile karşılaşıldığında konuyu Bilgi Güvenliği Yöneticisine aktarmakla yükümlüdür.

 Bilgi Güvenliği Politikamız